هدایای سامسونگ به دست اسکی‌بازان ایران رسید
شرکت ساسونگ هدایای خود را به ورزشکاران ایرانی حاضر در بازی های المپیک زمستانی تحویل داد.
 
 به گزارش اندیشه کیمیا، پس از عدم اهدای گوشی‌های سامسونگ به ورزشکاران ایرانی در المپیک زمستانی که اعتراضات زیادی را در پی داشت و ایران خواهان عذرخواهی شده بود، در نهایت کمیته بین المللی المپیک و مسئول برگزاری بازی های المپیک 2018 به صورت رسمی عذرخواهی کردند. 
 
اکنون نیز هدایای شرکت سامسونگ به ورزشکاران ایران  تحویل داده شد.
 
 ایران در بازی های المپیک زمستانی چهار ورزشکار دارد.
 
منبع: ایسنا
بالا