Plan-3


ربات‌ها ناتوان از جستجوی پیکر دریانوردان سانچی؟

پس از گذشت 13 روز از حادثه برخورد نفتکش ایران با کشتی چینی و سوختن هشت روزه نفتکش ایرانی با میعانات گازی و نهایتا غرق شدن در آبهای چین، شرکت ملی نفتکش اعلام کرده که ربات ارزیاب برای تصویربرداری از نفتکش سانچی به محل مربوطه رسیده و فردا صبح به وقت ایران به زیر آب می‌رود تا بتوانیم از وضعیت سازه و آلودگی، ارزیابی کلی داشته باشیم.
شرکت ملی نفتکش اعلام کرده که این ربات نمی‌تواند به جستجوی 29 پیکر مفقود شده دریانوردان در این حادثه بپردازد و پس از تصویربرداری ربات می‌توانیم در این باره نظر دهیم. همچنین با توجه به اینکه سه پیکر جان باختگان این حادثه پیدا شده، عملیات اخذ DNA از خانواده‌های جان باختگان به اتمام رسیده و این نمونه‌ها باید به کد تبدیل شوند که این فرآیند در ایران به 12 روز زمان نیاز دارد.

منبع : تی نیوز

Plan-4

بالا