سخنان انتقادی جنبلاط درباره عربستان اعتراض حزب الحریری را در پی داشت

سخنان اخیر «ولید جنبلاط» رهبر حزب «سوسیالیست ترقی خواه» لبنان در انتقاد از برخی سیاست های عربستان سعودی، با اعتراض حزب «جریان المسقبل» به رهبری «سعد الحریری» نخست وزیر لبنان روبرو شد.

به گزارش اندیشه کیمیا، جنبلاط اخیرا در گفت و گو با شبکه تلویزیونی المستقبل که وابسته به الحریری است جنگ علیه یمن را که عربستان آن را به راه انداخت، «پوچ» دانست و گفت که این جنگ پیروز ندارد.
وی همچنین از خصوصی سازی شرکت نفتی «آرامکو» که بزرگترین شرکت نفتی سعودی است انتقاد کرد و گفت: این شرکت متعلق به عربستان و اعراب است. صدام حسین هم به رغم معایبش نفت عراق را حفظ کرد.
در واکنش جریان المستقبل امروز (جمعه) با صدور بیانیه ای از «شیوه و محتوای» سخنان جنبلاط در این گفت و گو ابراز تاسف کرد و خواستار اصلاح مواضع او درباره عربستان سعودی شد.
جریان المستقبل اصلی ترین حزب سنی در لبنان است که روابط نزدیکی با عربستان سعودی دارد.
بیانیه جریان المستقبل مواضع جنبلاط را در تضاد با مواضع پیشین و تاریخ حزب سوسیالیست ترقی خواه در قبال «کشور دوست» (عربستان) دانست و تاکید کرد که عربستان «همواره در کنار لبنان بوده و در حمایت از امنیت و ثبات آن در سخت ترین شرایط نیز بخل نورزیده است.»
ساعتی پس از بیانیه جریان المستقبل، جنبلاط در توئیتی، تفسیرها از سخنانش را غلط و غیردقیق توصیف و در عین حال پایبندی خود را به سیاست پرهیز از مداخله در تنش های منطقه ای اعلام کرد.
تحولات اخیر درباره استعفای سعد الحریری در عربستان باعث شد تا بسیاری در لبنان نسبت به نقش سعودی در این کشور با دیده تردید بنگرند.
بسیاری اعلام استعفای او را زیر فشار عربستان خواندند و این اقدام را تحقیر و توهین به ملت لبنان دانستند.
او سرانجام با وساطت فرانسه به بیروت بازگشت و از تقدیم استعفایش صرفنظر کرد.

منبع : ایرنا

بالا