Plan-3


وزیر اقتصاد ایتالیا: ائتلاف چپ-راست محتمل است

وزیر اقتصاد ایتالیا گفت، چنانچه پیروز مشخصی در انتخابات پارلمانی آتی وجود نداشته باشد ائتلاف میان احزاب چپ اصلی و جناح راستگرای ایتالیا بعید نیست.

به گزارش اندیشه کیمیا، به نقل از خبرگزاری رویترز، ایتالیا در چهارم مارس شاهد برگزاری انتخابات پارلمانی خواهد بود و انتظار می رود یک "پارلمان معلق" تشکیل شود و به بی ثباتی در این کشور که در معرض آسیب ها به عنوان سومین بدهکار بزرگ جهان و پتانسیل رشد ضعیف است، دامن بزند.
پی یر کارلو پادوآن، وزیر اقتصاد ایتالیا یکشنب در مصاحبه با روزنامه کوریره دلا سرا گفت انتظار ندارد هیچ کدام از سه گروه و اتحادهای اصلی بتوانند به تنهایی قدرت را در دست بگیرند.
تازه ترین نظرسنجی ها نشان می دهد بلوک راستگرا که شامل حزب "فورزا ایتالیا" متعلق به سیلویو برلوسکنی، نخست وزیر پیشین این کشور می شود اکثر کرسی ها را در مارس به دست می آورد اما به اکثریت مطلق نمی رسد.
این مقام در پاسخ به اینکه آیا حزب فورزا ایتالیا و حزب دموکراتیک می توانند دولت تشکیل دهند، گفت: با توجه به عدم قطعیت بالا هیچ گزینه ای را نمی توان مردود دانست. چنین تردیدی اکنون درک شده است. بازارهای مالی از نظر من در نگرانه سر می برند.
احزاب چپ و راست در ایتالیا پیشتر از یکدیگر برای ماندن در قدرت حمایت کرده بودند اما هر دو حزب تاکید کردند که اگر انتخابات مارس پیروز مشخصی نداشته باشد تشکیل هرگونه ائتلاف منتفی است.
برلوسکنی یکشنبه با رهبران متحدان راستگرایش شامل "لیگ شمالی" و "برادران ایتالیا" دیدار کرد و آنها روی جزئیات جامع یک برنامه مشترک توافق کردند. این شامل تعهدی است برای دو برابر کردن حداقل بازنشستگی به ۱۰۰۰ یورو در ماه، کاهش مالیات، افزایش کنترل بر مهاجرت، پذیرش محدودیت های کمتر از سوی اتحادیه اروپا و بازنگری در اصلاحات اخیر در حوزه بازنشستگی که سن بازنشستگی را بالاتر می برد.

منبع : ایسنا

Plan-4

بالا