توسعه فعالیت های علمی و فناورانه میان محققان ایران و استرالیا

عضو مرکز عصب روانپزشکی بیمارستان "رویال" ملبورن استرالیا خواستار همکاری با محققان ایرانی برای اجرای پروژه های مشترک تحقیقاتی در حوزه علوم شناختی شد.
به گزارش اندیشه کیمیا ، پروفسور"دنیس ولاکولیس عضو مرکز نوروسایکیاتری(عصب روانپزشکی) بیمارستان رویال ملبورن استرالیا درجریان بازدید ازآزمایشگاه های ملی نقشه برداری مغز و دانشگاه تربیت مدرس ، خواستار همکاری و تبادل تجربیات با محققان و اساتید ایرانی برای اجرای طرح های مشترک تحقیقاتی در حوزه های مرتبط با علوم شناختی شد.
دنیس ولاکولیس عضو مرکز "نوروسایکیاتری " بیمارستان رویال ملبورن استرالیا که با حمایت ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی معاونت علمی و به دعوت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به ایران سفر کرده است، فعالیت های اساتید و متخصصان ایرانی در ارتباط با پروژهای علمی را چشمگیر توصیف کرد و حمایت و سرمایه گذاری برای تجهیز آزمایشگاه های تخصصی در آزمایشگاه های ملی نقشه برداری مغز و دانشگاه تربیت مدرس را شایان توجه دانست.
وی در گفت و گو با مسوولان این دو مرکز علمی و تحقیقاتی ایران پیشنهاد کرد تا پروژه های مشترک تخصصی میان محققان و اساتید استرالیایی و ایرانی به اجرا گذاشته شود.
همچنین، محمدرضا آی رییس آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز در این بازدید که تنی چند از اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، علوم بهزیستی و توانبخشی و دانشگاه تهران نیز حضور داشتند، با تشریح فعالیت ها و اقدامات این مرکز نحوه ارایه خدمات، برنامه های آزمایشگاه و دورنمای فعالیت های آینده آن را تشریح کرد.

منبع : تی نیوز

بالا