چطور در ویندوز 10 یک پوشه را با پسورد ایمن کنیم

همه ما در رایانه مان فایل هایی داریم که دلمان نمی خواهد دیگران آن ها را ببینند. خوشبختانه در ویندوز 10 می توانید فایل هایتان را در یک پوشه مخفی که با پسورد محافظت می شود نگه دارید. برای این کار نیاز به خرید و نصب نرم افزار اضافه ای ندارید. کافیست با وینفون همراه شوید و مراحل زیر را انجام دهید.

پیش تر آموزشی مشابه به این روش منتشر شده بود و کاربران اعلام کرده بودند که این روش کار نمی کند یا مشکلاتی دارد. روشی که امروز به شما آموزش خواهیم داد بارها تست شده است و اگر تمام مراحل را به ترتیب انجام دهید نباید دچار مشکلی شوید.
یک فایل متنی بسازید
در مکانی که فایل هایتان قرار دارند راست کلیک کنید و از منوی New، با انتخاب گزینه Text Document یک فایل متنی بسازید. نام فایل متنی مهم نیست زیرا این فایل در ادامه حذف خواهد شد. فایل هایی که می خواهید با پسورد محافظت کنید می توانند در دسکتاپ نیز قرار داشته باشند و در این زمینه محدودیتی وجود ندارد.

کد زیر را درون فایل متنی قرار دهید
روی فایل متنی ای که ساختید دبل کلیک کنید و آن را باز کنید. متن زیر را کپی کنید و در فایل متنی جایگذاری کنید.

cls
@ECHO OFF
title Folder Locker
if EXIST “Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}” goto UNLOCK
if NOT EXIST Locker goto MDLOCKER
:CONFIRM
echo Are you sure u want to Lock the folder(Y/N)
set/p “cho=>”
if %cho%==Y goto LOCK
if %cho%==y goto LOCK
if %cho%==n goto END
if %cho%==N goto END
echo Invalid choice.
goto CONFIRM

LOCK

ren Locker “Control

منبع : وینفون

بالا