واکنش عادل به صحبت های علی کریمی

شب گذشته عادل فردوسی پور در برنامه نود گفت: علی کریمی به خودم توهین میکرد گذشت میکردم. به گزارش خبرنگار اندیشه کیمیا، علی کریمی بعد از بازی تیمش مقابل استقلال خوزستان ، در کنفرانس خبری به انتقاد از حضور مجریان برنامه نود پرداخت . او ادعا کرد که برنامه نود هیچ وقت از تیمش گزارش تهیه نکرده و وقت برنامه به بازی های دیگر لیگ پرداخته می شود، چرا باید اینجا حضور داشته باشد !؟ وی با عصبانیت میکروفن برنامه نود را به طرفی پرت کرد که این کارش مورد اعتراض عادل فردوسی پور قرار گرفت. عادل فردوسی پور در برنامه اش به این موضوع پرداخت و توهین علی کریمی را به برنامه نود و مخاطبین این برنامه دانست و اظهار داشت که اگر به خود شخص فردوسی پور توهین می شد مسأله ای نبود و قابل گذشت بود.

 

بالا