یک مهاجم جدید برای استقلال وارد ایران شد

مهاجم مد نظر استقلال وارد ایران شد.

به گزارش اندیشه کیمیا، بویان بلغارستانی، مهاجم جدید مد نظر استقلال وارد تهران شد.
پیش از او یازالده گومز و هرمان اکوالا وارد ایران شده بودند ولی در تست پزشکی استقلال رد شدند و از ایران رفتند.

منبع: ایسنا

بالا