کتاب های کمک درسی مکمل کتاب درسی ها باشد


دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش گفت: کتاب‌های کمک آموزشی باید مقوم، مکمل، مروج و مؤید اهداف و برنامه‌های آموزشی باشند.

مهدی نوید ادهم در خصوص پانزدهمین جشنواره کتاب‌های آموزشی و تربیتی رشد، اظهار  کرد: ظرف کتاب‌های درسی با محدودیت‌های مختلف روبروست و کتاب‌های کمک آموزشی و تولیدات بخش غیردولتی، می‌تواند به این نیاز واقعی جامعه پاسخ دهد.

وی با اشاره به این که در مجموع، نگاه آموزش و پرورش به ناشران و تولیدکنندگان کتاب‌های کمک آموزشی حمایتی است، تأکید کرد: معتقدیم ظرفیت خوبی در بخش غیردولتی وجود دارد و باید از توان بخش غیردولتی و تولیدات غیردولتی استفاده کنیم.

نوید تصریح کرد: در این راستا، چند عنصر مهم باید در نظر گرفته شود، از جمله اینکه آموزش و پرورش یک پدیده فرهنگی است وکل سیاست‌گذاری‌ها، برنامه‌ریزی‌ها و تولید کتاب‌های درسی و برنامه‌های آموزشی باید به فرهنگ جامعه توجه داشته باشند و به آن واکنش مثبت نشان دهند.

دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش درباره آسیب‌هایی که کتاب‌های آموزشی را تهدید می‌کند، افزود: سوداگران و تولید کنندگانی که صرفاً از منظر اقتصادی و به عنوان یک بازار پرسود به این صحنه نگاه می‌کنند و رسالت اصلی خود را درآمد زایی از این میدان می‌دانند خطر و آسیب بزرگی در راستای تاثیرگذاری فرهنگی و ارزشی هستند و این آسیب‌ها با وجود کنکور و مافیای کنکور در کشور، متاسفانه تقویت شده است، به گونه‌ای که سوداگران علم در بخش‌های مختلف کلاس و مدرسة ما حضور دارند و با منابعی که به دست آورده‌اند می‌توانند جریان سالم تعلیم و تربیت را تحت تاثیر خود قرار دهند.

براساس گزارش روابط عمومی وزارت آموزش وپرورش، نوید ادهم در خاتمه خاطرنشان کرد: رسالت ساماندهی کتاب‌های کمک آموزشی رسالت بسیار سنگینی است تا زمینه نشر و گسترش کتاب‌های مفید و همسو را تقویت کند و به موازات آن، از گسترش و انتشارکتاب‌های غیر استاندارد و غیر مفید جلوگیری بعمل آورند.

منبع : نوآوران آنلاین

بالا