Plan-3


توسعه و گردشگری در گیلان

باید پذیرفت که برای توسعه، نیازمند اتخاذ راهبردهای مدون هستیم. با شعار و توصیه های مرسوم نمی توان یک استان را متحول ساخت. سپس لازم است تا یک گروه مدیریتی لایق که به آن استراتژی اعتقاد واقعی داشته باشند مسئولیت اجرا و سپس نظارت بر آن را برعهده گیرد.و در نهایت چون در این مسیر تماما با «انسان» به عنوان عامل اصلی «توسعه» سروکار داریم باید به موضوع «فرهنگ سازی» و یا بهتر بگوییم «نهادینه سازی باورها» توجه ویژه ای داشته باشیم که در اینجا نقش بی بدیل رسانه‌ها انکار ناپذیر است.

 

Plan-4

بالا