Plan-3


توسعه و گردشگری در گیلان

بنا دارم راجع به گیلان و شهرهای مختلف آن باوجود فصل تابستان و اوج گرفتن گردش وگردشگری نکاتی کوتاه ومجمل در اینجا بنگارم با امید به اینکه شناخت بیشتری نسبت به این استان و زادگاه خودم پدیدار شود.

از گیلان که نام می‌بریم، تاریخ پرقدمتش با تشیع و سادات علوی گره می‌خورد. سرزمینی امن و خاستگاهی مطئمن در فراسوی قامت بلند البرز برای میراث عصمت و طهارت؛ گو این‌که در این سامان، مردمانی همیشه با سرشت مهمان‌نوازی، این مهمانان درد کشیده را انتظار می‌کشیده‌اند.
شجاعت، دلاوری و مردانگی گیل و دیلم در حوزه جغرافیایی گیلان آن‌گونه در طول تاریخ خودنمایی می‌کند که هیچ قوم و تباری را یارای سیطره بر این سرزمین صعب و سخت را نبود
مشاهده آداب و سنن اسلامی که به عنوان یکی از بزرگترین ادیان الهی محسوب می‌شود، در اماکن مذهبی مسلمانان یعنی مساجد، بارگاه‌ها و امامزاده‌ها همواره مورد توجه گردشگران بوده است.از این رو اینگونه اماکن یعنی بقاع متبرک امام زادگان می تواند کانونی برای معرفی فرهنگ ، آداب و سنن زندگی مردم گیلان باشد به شرط آنکه برای آن برنامه ریزی دقیقی منظور شود و زیرساخت های مناسب اجرایی فراهم آید.

خبرنگار: نصیر جینور

 

Plan-4

بالا