Plan-3

بررسی حضور زنان در ورزشگاه‌ها در شورای فرهنگی اجتماعی زنان

موضوع حضور زنان در ورزشگاه‌ها در شورای فرهنگی اجتماعی زنان بررسی شد.

به گزارش اندیشه کیمیا، جلسه ۸۰۴ شورای فرهنگی ـ اجتماعی زنان و خانواده به ریاست زهرا آیت­ اللهی و با حضور اعضا برگزار شد.

بحث و بررسی درخصوص سیاست حضور زنان در ورزشگاه­ ها با طرح نظرات موافقین و مخالفین آغاز شد و سپس اعضا نظرات و پیشنهادات خود را مطرح کردند و مقرر شد ادامه بحث و بررسی این موضوع در کمیته­ ای با حضور کارشناسان ذیربط و برخی از اعضای شورا پیگیری و سیاست حضور زنان در ورزشگاه­ ها در جلسه آینده شورای فرهنگی ـ اجتماعی زنان و خانواده نهایی شود.

منبع:مهر
 

Plan-4

بالا