Plan-3


فضیلتی مختص حضرت زهرا (س)

اندیشه کیمیا:امام (ره) در مدح حضرت زهرا(س) می گفت زنی که اگر مرد بود جای پیغمبر(ص) بود! جمله ای است که من طبق آن چیزی که حضرت امام عرض کردند و طبق آن چیزی که من فهمیدم این جمله فقط برای حضرت زهرا وارد شده است که جبرئیل به طور مکرر در طول75 روز وارد می شده و مسائل آتیه را که بر ذریه او می گذشته است را می گفته است و حضرت امیر(ع) هم ثبت می کرده.

امام ادامه می دهند که: من این شرافت و فضیلت را از همه فضائل عظیمی که برای حضرت زهرا(سلام الله علیها) ذکر کرده اند، بالاتر می دانم. این یک نشانه است. فضیلتی که برای غیر انبیاء آن هم نه همه انبیاء بلکه برای طبقه بالای انبیاء و بعضی از اولیاء برای فرد دیگری حاصل نشده است. این فضیلت از مختصات حضرت صدیقه (س) است.

ببینید برخی از حرف ها نشانه است.این حرف فقط مختص حضرت زهرا(س) است که بعد از رحلت پیامبر وحی قطع نشد، منظور قرآن نیست اما وحی قطع نشد.

پی نوشت:سخنرانی حجت الاسلام سلیمی در هیئت حداث الحسین(ع)/اسفند92

منبع:وارث

Plan-4

بالا