Plan-3


ارمغان حیات طیبه با بومی‌سازی سبک زندگی قرآنی

به گزارش اندیشه کیمیا، در عصر حاضر جامعه مدرن با تأثیر مستقیم بر بسیاری از جوامع مختلف، با به ارمغان آوردن سبک زندگی غربی برای جوامع مختلف موجب واکنش‌های گاه منفی شده است لذا نیاز است گفتمان‌هایی برای مقابله با آن به کار گرفته شود که یکی از مهم‌ترین آن‌ها سبک زندگی اسلامی به‌ویژه گفتمان کارآمد و پویای قرآنی است.

«کاظم زمانی» از کارشناسان قرآنی در گفت‌وگویی، در تشریح تعریف «سبک زندگی» اظهار کرد: سبک زندگی به بخشی از فرهنگ که به رفتار ظاهری انسان و به‌ظاهر انسان باز می‌گردد، اطلاق می‌شود. البته منظور از «سبک زندگی» فرهنگ نیست چرا که فرهنگ اموری ائم از سبک زندگی مانند عقاید و نگرش‌ها را در برمی‌گیرد.
وی افزود: جهت‌دهی روش و سبک زندگی براساس آموزه‌های قرآنی و لزوم بسط و توسعه آن در سطح جامعه امری بدیهی و انکارناپذیر است.
زمانی در تشریح اهمیت توجه به سبک زندگی قرآنی عنوان کرد: بدون شك تحقّق «سبك زندگي قرآني» و فراگير شدن آن در اقشار مختلف جامعه و در عرصه‌‌هاي مختلف زندگي فردي، خانوادگي و اجتماعي مستلزم تلاش‌هاي اصولي، مُتقن و وسیع علمي است.
این کارشناس قرآنی تأکید کرد: قرآن به‌عنوان کتاب زندگی و نقشه راه زندگی بشر از جایگاه والایی برخوردار است چرا که خداوند در آیات آن به عرصه‌های زیادی از زندگی انسانی اشاره کرده است.
وی ادامه داد: خداوند در آیات قرآن کریم احکام و ضوابط آن، آداب معاشرت و دستورهای اجتماعی ‌را بیان کرده لذا انسان‌ها می‌توانند با تمسک به آن سیره زندگی خود را تنظیم کنند.
این فعال قرآنی با تأکید بر بومی‌سازی سبک زندگی از متن اسلام و قرآن در زندگی امروز گفت: این اتفاق مهم می‌تواند حیات طیبه را برای همۀ جوامع بشری به ارمغان بیاورد چرا که بی‌شک قرآن محوری و تلاش برای رشد جامعه و فرد و نیز محوریت رضایت خدا بر همۀ رضایت‌ها از مهم‌ترین آثار تحقق سبک زندگی اسلامی خواهد بود.
وی تصریح کرد: این سبک زندگی در عصری که همه ارزش‌ها و اعتقادات و آرمان‌های جوامع بشری در حال پایمال شدن است می‌تواند آثار بی‌شمار و کارکردهای بسیاری را برای جامعه به ارمغان آورد.
زمانی در پایان تأکید کرد: تأکید مقام ولایت و رهبری به‌عنوان سکان‌دار زندگی امروز بشر بر سبک زندگی قرآنی ما را بیش‌ازپیش متوجه این امر کرده و ضرورت اجرای آن را در زندگی خود آشکار می‌سازد.

منبع:ایکنا

Plan-4

بالا