ویژه سیاسی

گره زدن مردم به آرمان های انقلاب رسالت رسانه های انقلابی است

حجت الاسلام والمسلمین حسین ابراهیمی در بیرجند، ضمن تبریک روز خبرنگار، اظهار کرد: بر کسی پوشیده نیست که رسالت خبرنگاران، مصداق عینی همدلی و همزبانی با مسوولان و مردم است.

تولیت مدرسه علمیه ثقلین تهران با بیان این که خبرنگاران و اصحاب رسانه دارای رسالت مقدسی هستند، تصریح کرد: واقع گرایی و جامع نگری در اخلاق حرفه ای باید مورد توجه ویژه خبرنگاران قرار گیرد.

عضو جامعه روحانیت مبارز از قلم و بیان به عنوان دو نعمت بزرگ الهی یاد کرد و افزود: از این دو نعمت بزرگ بایستی باید در راستای پاسداشت ارزش های اسلامی استفاده کرد.

حجت الاسلام والمسلمین ابراهیمی با بیان این که خبرنگاری به معنای پیام رسانی است، خاطرنشان کرد: انتقال پیام رسالتی است که وظیفه را برای خبرنگاران سنگین می کند.

تولیت مدرسه علمیه ثقلین تهران با تاکید بر این که بایستی امانت و صداقت در پیام رسانی به صورت کامل رعایت گردد، یادآور شد: پیام و پیام رسانی دارای ویژگی هایی است که نیازمند توجه ویژه است.

عضو جامعه روحانیت مبارز با اشاره به این که خبرنگاران باید به انتشار اخباری بپردازند که دارای اثر مثبت باشد نه تخریبی، اذعان داشت: اگر خبرنگاران وظایف شان را به درستی انجام دهند بدون شک رسالت آنان ادامه رسالت انبیا است.

حجت الاسلام والمسلمین ابراهیمی ادامه داد: باید توجه داشته باشیم که اگر خبرنگاران صداقت و سلامت لازم در خبرنگاری را رعایت ننمایند، فتنه گر بوده و جو جامعه را مشوش می کنند؛ پس نباید نقش تخریبی و متعاقب آن نقش سازندگی خبرنگاران را فراموش کنیم.

وی در ادامه صحبت هایش ضمن اشاره به رسانه انقلابی، مطرح کرد: در رسانه انقلابی و تفکر انقلابی بایستی نگاه مسوولان به مردم به صورت شفاف و کامل انتقال داده شود.

حجت الاسلام والمسلمین ابراهیمی بیان کرد: توجه داشته باشیم که رسانه انقلابی رسانه ای نیست که یک سویی و تک بعدی به مسایل نگاه کند.

وی ادامه داد: امیدوارکردن و گره زدن مردم به آرمان های انقلاب اسلامی، جزو نخستین رسالت های رسانه های انقلابی است.

عضو جامعه روحانیت مبارز در پایان اظهار داشت: خبرنگار انقلابی باید انتقال دهنده خدمات و دستاوردهای نظام به مردم بوده و همچنین باید اقداماتی که در هر دولتی انجام می شود در رسانه ها به آن توجه کافی شود.

 

خبرگزاری حوزه علمیه

بالا