Plan-3


ظریف: اروپا به جای مماشات با آمریکا این کشور را ملزم به رعایت برجام کند

ظریف با بیان اینکه ایالات متحده مانعی بر سر راه پایبندی اتحادیه اروپا به برجام است نوشت: به وزیر امور خارجه فرانسه گفتم اتحادیه اروپا باید ایالات متحده را ملزم به رعایت برجام کند.

به گزارش اندیشه کیمیا محمد جواد ظریف در توییتر نوشت: در دیدار امروز، به وزیر امور خارجه فرانسه گفتم: اتحادیه اروپا باید ایالات متحده را ملزم به رعایت برجام کرده تا اینکه با خواسته های گزاف آن مماشات کند. برای دفاع از توافق هسته ای، حرف زدن صرف کافی نیست؛ به ویژه از آن جهت که ایالات متحده خود مانعی بر سر راه پایبندی اتحادیه اروپا به برجام است.

 ایالات متحده و اروپایی ها باید به جای زیر سوال بردن برنامه موشکی ایران، تزریق صدها میلیارد دلار تسلیحات را به منطقه ما متوقف کنند. ضروری است با برنامه موشکی مان که توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد محدود نشد از تکرار رنجی که مردم ما با موشک باران صدام - و با حمایت غرب - متحمل می شدند جلوگیری کنیم.

ایران از ابتدا، راه حل های سیاسی برای بحران های سوریه و یمن پیشنهاد داد و همیشه آماده همکاری برای صلح در منطقه بوده است؛ البته تنها با شرکای جدّی که هدف مشابهی داشته و نه با کسانی که درگیر جادو و جمبل اند.

Plan-4

بالا