Plan-3


آقای رشیدپور چقدر برای خودتان تبلیغ کردید!

رضا رشیدپور در گفت و گویش با رییس جمهور دست کم چهار بار از عبارت «گفت و گوی خاص» و «گفت و گوی متفاوت» استفاده کرد.

به گزارش اندیشه کیمیا، اگرچه لحن کلام او متفاوت از مجری‎های دیگر تلویزیون مثل مرتضی حیدری و شهیدی‌فر و پوریامین بود و می‎کوشید صمیمی‎تر از موضعی برابر با رئیس جمهور صحبت کند، اما حسن روحانی می‎دانست که «رئیس جمهور» است، برای همین در نخستین گام مصاحبه که رشیدپور از او پرسید در گفت و گوی خاصی شرکت کرده‎اید، گفت: باید ببینیم سوالات چطور است.

مجری برای آنکه سوالاتش گزنده به نظر نرسد از لفظ «جسارتا» چندین بار استفاده کرد یا گفت «می بخشید جسارت می کنم». اما آنچه فراموش کرده بود اینکه مخاطب این‎ها را جسارت نمی‎دانست. آیا مردمی که سوالات و مطالباتشان آنقدر بی پاسخ مانده که بخشی از آنها راهی جز اعتراض خیابانی را برای بیانش نیافتند، با این سوالات قانع شدند؟ این مردم دردشان عکس نداشتن رئیس جمهور با زلزله زدگان بود یا معیشتی که ضربانش به شماره افتاده و برای طلب کردنش «آشغال» خطاب می شوند؟

از نظر نگارنده آقای رشیدپور، نمره قابل قبولی در این مصاحبه نمی‎گیرد. چه آنکه سوالاتی چالشی‎تر و حتی مردمی‎تر در مصاحبه‎های مطبوعاتی رئیس جمهور از سوی خبرنگاران رسانه‎های دیگر پرسیده شده و می‎شود. تبلیغ شخصی مجری برای خودش و متفاوت و خاص خواندن گفت و گویش نیز چنگی به دل نمی‎زد.

کافی بود شما به ایشان می‎گفتید که در پنجمین سال ریاست جمهوری‎شان از حسن ظن رقبای انتخاباتی بهره‎ای نبرده اند و آنها نه تنها گامی برای اجرای برنامه های دولت ایشان بر نمی دارند، که حتی از تهییج عمومی علیه دولت نیز کم نمی گذارند. مضاف بر اینکه بخشی از بدنه رای ایشان از ورطه امید به او به ناامیدی رسیده اند و برای ایجاد امید دوباره در آنها باید نشان دهند که واقعا «صدای مردم را شنیده‎اند». راهش هم قطعا شعار دادن و «قول گرفتن» نیست. راهش را خود آقای رئیس جمهور باید بیابد.

منبع: ایسنا

Plan-4

بالا