Plan-3


غرویان: مردم زندگی مسالمت آمیز را انتخاب کردند

استاد حوزه و دانشگاه روز یکشنبه به ایرنا گفت: این انتخابات چند پیام مهم را همراه داشت. نخست اینکه مردم از بداخلاقی، دروغ، تزویر، افترا و تهمت خسته شده بودند از این رو به آقای روحانی رای دادند چرا که از ادب، نزاکت و اخلاق ایشان خشنود شدند.
وی ادامه داد: دیگر پیام حماسه 29 اردیبهشت 96، انتخاب بین جنگ و صلح بود. جامعه نشان داد که طالب صلح و آرامش هم در داخل و هم عرصه بین الملل است. آنها در داخل مطالبه برداشتن منع و حصرها و داشتن آزادی بیشتر هستند.
غرویان اظهار داشت: سومین درس این حماسه، علاقه ایرانیان به پیشرفت علمی و توسعه صنعتی و درخشش در سطح جهان است. ملت می خواهند زمینه های رشد و پیشرفت در داخل کشور وجود داشته باشند تا جوانان ناگزیر به مهاجرت به سایر نقاط دنیا نباشند.
عضو هیات علمی جامعه المصطفی(ص) خاطر نشان کرد: درس چهارم این است که جامعه نمی خواهد دغدغه امنیتی و برخوردهای پلیسی داشته باشد و مدام با احساس خوف و خطر زندگی کند. بلکه خواستار زندگی با آرامش است.
استاد فلسفه سیاسی اسلام حوزه علمیه قم اظهار داشت: پیام پنجم تمایل مردم به گفت و گو و ارتباط با سراسر جهان است. شکسته شدن کامل تحریم ها، خروج از انزوا و زندگی مسالمت آمیز در بین جهانیان به وضوح در مطالبات انتخاباتی ساکنان این سرزمین مشهود بود.
وی ادامه داد، جامعه نشان داد که می خواهد از سوی مردم دنیا به دیده عزت، اقتدار و سربلندی مورد توجه قرار گیرد و از افراط و خشونت بیزار است.

منبع: ایرنا

Plan-4

بالا