Plan-3


انتخابات فارغ از هرنتیجه ای که داشته باشد، یک امتحان اجتماعی بزرگ است.

انتخابات فارغ از هرنتیجه ای که داشته باشد، یک امتحان اجتماعی بزرگ است.
امتحانی که شاید پیامد آن تا مدتها زندگی همه ی شهروندان را تحت تاثیر قرار می دهد.
انتخابات فصل برداشت است. برداشت اندیشه هایی که در کشتزار مدنیت جامعه، از رهگذر آرمان خواهی به دنبال بالندگی آن هستند.
بیایید دست به دست هم دهیم تا مردم بهترین محصول را برداشت کنند.
حق شهر ما و مردم ما متعهد ترین ها و متخصص ترین ها هستند.

«لکن رکن اصلى، تدین است؛ یعنى اعتقاد به اسلام و به اصول و پایه ‏هاى دینى و عامل بودن به این‏ها. این، اساس قضیه است. نماینده ‏اى که متدین باشد، شما خاطرتان جمع است که خیانت نخواهد کرد؛ کار خلاف نخواهد کرد؛ حتى کوتاهى و سستى نخواهد کرد. ... نماینده ‏ى متدین، مصالح انقلاب و کشور را بر مسائل شخصى یا گروهى، مقدم مى‏داند. تدین، این خصوصیات و این خواص مهم را دارد. اگر این شرط را بتوانید تأمین کنید و نماینده‏ ى متدین را إن شاء اللّه پیدا و انتخاب کنید، آن جهات بعدى قابل ‏تأمین ‏تر است.» (مصاحبه مقام معظم رهبری در پایان بازدید از نمایشگاه کتاب - 17/2/71 )
سید علی حسینی (خراسانی)

Plan-4

بالا