Plan-3


انتخابات شورای شهر زرند

بسمه تعالی
با عرض سلام و ارادت خدمت دوستان و بزرگواران زرندی!
با عنایت به اجرای طرح های صنعتی-معدنی و گسترش فازهای کارخانجات، طبیعتاً بزودی شاهد ورود متخصصین و کارگران زیادی به شهر زرند خواهیم بود که اولاً باید سهمی مناسب از اشتغال آن برای جوانان و اهالی بومی زرند در نظر گرفته شود. همچنین با توجه به کمبود فضا و امکانات به منظور استقرار مهاجرین، برنامه ریزی مفصلی جهت بهره مندی از این فرصت جهت ایجاد اشتغال و ارائه خدمات و درآمدزایی نمود؛ ثانیاً مطالعه و طراحی مشاغلی که شامل صنایع پایین دستی و صنایع تبدیلی و خدمات طرح های اجراشده و استفاده از حداکثر ظرفیت داخلی شهرستان زرند به نحو احسن را داشته باشیم، این امر نیازمند همفکری و طراحی و مطالعۀ دقیق می باشد. با ایجاد اشتغال و پایدار نمودن آن قطعاً مسائل و مشکلات فرهنگی نیز در دل این موضوع حل خواهند شد و نیاز به هزینه های گزاف در این جهت نمی باشد. از دوستان صاحب نظر تقاضا داریم تا همفکری بفرمائید.
به امید شهری زیبا، با امنیت و اشتغال پایدار

Plan-4

بالا