پایان تلخ توهم مادر شدن در ذهن زن جوان

به گزارش اندیشه کیمیا،یک زن چینی پس از مدت‌ها تحمل دردهای مختلف و تورمی عجیب در شکمش به تصور این که باردار است فرصت طلایی برای درمان خود را از دست داد.

این تصورات پوچ در حالی درون ذهن این زن نقش بسته بود که تمام حالاتش از رشد یک تومور سرطان سرچشمه می‌گرفت. زمانی او متوجه این حقیقت تلخ شد که دیگر کار از کار گذشته بود و راهی برای نجات او وجود نداشت.

این تومور در عرض سه ماه در تمام بدن زن نگون بخت ریشه دواند و ذره ذره جان او را گرفت.

منبع:باشگاه خبرنگاران

بالا