Plan-3


حادثه تروریستی کربلا در مسیر زائران ایرانی نبوده است

مدیرکل عتبات سازمان حج و زیارت اعلام کرد:حادثه تروریستی کربلا در مسیر زائران ایرانی نبوده و هیچ فرد ایرانی در این حادثه آسیب ندیده است.

به گزارش اندیشه کیمیا، محسن نظافتی درخصوص انفجار تروریستی امروز در شهر کربلا،گفت: یک عامل تروریستی ساعت 7 صبح امروز پس از شناسایی و در حین بازداشت در پارکینگی در نزدیکی پل طویرج شهر کربلا خود را منفجر کرد که طی این حادثه بر اساس آخرین اطلاعات تعدادی خودرو آسیب دیده و متاسفانه 4 شهروند عراقی مجروح شدند.
مدیرکل عتبات سازمان حج و زیارت تصریح کرد: پارکینگ محل انفجار برای اتوبوس های زائران ایرانی نبوده و در این حادثه هیچیک از زائران ایرانی عتبات عالیات آسیب ندیدند.

منبع: ایرنا

Plan-4

بالا