توجه صرف به سود کوتاه مدت بدون توجه به ریسک یعنی ورشکستگی ٨٠ درصد فعالین اقتصادی

سود کوتاه مدت بدون توجه به ریسک یعنی ورشکستگی

ریسک یعنی به شما سود کوتاه مدت و بالاتر از بقیه می دهند تا ثروت شما را از چنگ شما خارج کند

ریسک یعنی دان پاشیدن ، دان میپاشد تا به دام تان بیاندازد

ریسک یعنی در باغ سبز نشان دادن

ریسک یعنی اغوا کردن

مردم به سادگی اغوا نمیشوند ، انسان وقتی اغوا میشود که سود کوتاه مدت بسیار بیش از بقیه رشته ها باشد

اغوا کردن با کلاهبرداری فرق دارد شما میتوانید علیه کلاهبردار به دادگاه شکایت کنید اما علیه اغواگر ، هیچ کاری نمیتوانید انجام دهید

اما ریسک سیستمی وقتی است که اکثریت با هم اشتباه میکنند ؛ در ذیل سه مورد از ریسک سیستمی در ایران نشان داده میشود که پیچیده تر از موارد فوق است اما ماهیتا تفاوتی ندارد ، همه در یک چیز مشترک اند ، ابتدا سود قابل ملاحظه و بعد زیان وحشتناک :

۱-  پنج هزار شرکت بزرگ در دهه ٨٠ از طریق استقراض با ارز به شدت ثروتمند شدند و در سال ٩١ با سه برابر شدن نرخ ارز ورشکست و عمده سود ده ساله را از دست دادند

️۲- کم نیستند کسانی که در سال ٩٢ وارد بورس شدند و بعد ثروت آنها یک سوم شد

️۳-  افراد و شرکتهائی که بعد از سه برابر شدن قیمت مسکن در سال ٩١ با وام بانکی از ابتدای سال ٩٢ به امید تکرار سود سال ٩١ در بخش مسکن باقی ماندند و ۴ سال متوالی سالانه ٢٧ درصد بهره دادند و قیمت مسکن نیز تا پایان سال ٩۵ حدود ١۵ درصد کاهش یافت و عمده دارائی خود را از دست دادند

افرادی که بیت کوین را با نرخ بالای ١٨ هزار خریدند و اکنون حدود ١١ هزار است در مدت کمتر از ٣ ماه زیان قابل ملاحظه کردند

افرادی که اکنون وارد بازی خرید مسکن شده اند ، سناریو های قبل را تکرار میکنند ، مدتی مسکن گران میشود و خیلی مسرور میشوند و باز هم گران تر میشود و در میان مدت ، رکود جایگزین رونق فعلی میشود ، خیلی زود تر از آنچه که همه تصور میکنند بازی مسکن با رکود سنگین خاتمه می یابد

کسانی که تنها به سود کوتاه مدت و فوری فکر میکنند ، این سایت برای آنها مناسب نیست ، این سایت فقط برای آنهائی مناسب است که هم به قیمت فعلی یک کالا می اندیشند و هم به قیمت آینده آن و بر اساس معدل قیمت حال و آینده؛ به خرید و فروش فکر میکنند

تحلیل های این سایت بر این اساس استوار است : اول ریسک و بعد سود

لذا در کوتاه مدت داده ها بر خلاف تحلیل های این سایت است

سود بالا در ابتدا و زیان فاحش در مرحله بعد ، فرجام ٨٠ درصد بیزینس هائی است که اکنون سود بالای ٨ درصد می دهند

سود کمتر در کوتاه مدت و ماندگاری در بلند مدت ؛بنیاد تحلیل های این سایت است

آنهائی که به دنبال کسب سود های بسیار بالا در کوتاه مدت اند، اما به زیان های آتی بی توجه اند ، سایت های دیگری وحود دارد که میتوانند به آن مراجعه کنند

آنهائی که برای کسب سودهای بیشتر مدام از این بازار به آن بازار پرش میکنند عمده دارائی خود را طی دو سال آینده از دست میدهند زیرا ٨٠ درصد این سودها ، دان پاشیدن برای انتقال باقی مانده دارائی شما به آن بخش و سپس سقوط های قیمتی بزرگ است

در اقتصاد ایران، ظرفیت برای پرداخت سود بالاتر از ٨ درصد وجود ندارد و بیزینس هائی که دعوی پرداخت سود بالاتر از ٨ درصد دارند؛ آینده نخواهند داشت

در این سایت فقط از سودهائی که امکان ماندگاری میان مدت دارد ، ارزیابی مثبت ارائه میشود و از سودهای بالائی که در مرحله بعد به زیان تبدیل میشود ارزیابی مثبت ارائه نمیشود

ریسک یعنی جوجه ها را آخر پائیز می شمارند

اکنون کسانی که درکی از ریسک ندارند میدان دار اقتصاد شده اند ، اینها صلیب خویش میکشند ، اندکی صبر

کسانی که فقط تا فردا حوالی ظهر ، طرح و برنامه دارند و متکی به سپرده های بانکی که هزار هزار میلیارد تومان طی پنج سال اخیر اضافه شده ؛ ابتکار عمل را در اقتصاد بدست گرفته اند و به سود کمتر از ٢٢ درصد رضایت نمی دهند و دارند چرتکه می اندازند که طی چند ساعت گذشته چند درصد ثروت شان اضافه شده بزودی با لب و لوچه های آویزان به خانه باز میگردند اینها به خاطر داشته باشند در اقتصاد قمارخانه ای این روزها دارند روی ٨٠ درصد ثروت خود قمار میکنند ، آنچه که روی آن قمار میشود ارز نیست ، ثروت آنهاست ، به نسبتی که ارز گران میشود سپرده آنها بی ارزش میشود

����������سپرده گذار تا کنون ٣٠ درصد سپرده خود را در بازار ارز از دست داده می تواند روی بخشی دیگری از آن هم مانور بدهد اگر سپرده گذار بخواهد ٢٠ درصد دیگر ثروت خود را هم از دست بدهد کسی مانع او نیست

⛏ یکی بر سر شاخ بن می برید ، سپرده گذاران به هوش باشند از بازی ارز ، کنار بکشید و به خانه هایتان باز گردید؛ در غیر این صورت قمار روی باقی مانده ثروت شماست !؟

بالا