Plan-3


بانک‌ها امسال چقدر وام دادند؟

در ۹ ماهه امسال بانک‌ها بیش از ۴۰۳ هزار میلیارد تومان به بخش‌های مختلف اقتصادی پرداخت کرده‌اند که از این رقم ۲۵۱ هزار میلیارد تومان سهم سرمایه در گردش بوده است.
بانک‌ها امسال چقدر وام دادند؟

به گزارش اندیشه کیمیا ، رئیس کل بانک مرکزی پیش‌بینی کرده است که در سال جاری شبکه بانکی بتواند تا ۶۷۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات بپردازد. این در حالی است که تازه‌ترین آمارها از این حکایت دارد که در ۹ ماه گذشته از سال ۱۳۹۶ حدود ۴۰۳ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان از این مبلغ محقق شده است. این رقم در مقایسه با دوره مشابه سال قبل بالغ بر ۲۱۰ هزار میلیارد تومان معادل ۵.۵ درصد افزایش دارد.

با توجه به اهمیت تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی به منظور افزایش تحرک در بنگاه‌ها و به دنبال آن ایجاد رونق و رشد اقتصادی در سال‌های گذشته توجه بیشتر بر بالا بردن سهم سرمایه در گردش از تسهیلات بانکی بوده است. این در شرایطی است که در پایان ۹ ماهه امسال حدود ۲۵۱ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان معادل ۶۲.۳ درصد از تسهیلات پرداختی برای این منظور اختصاص یافته که نسبت به دوره مشابه سال قبل حدود ۶۴۰۰ میلیارد تومان رشد دارد.

در مجموع این مبلغ ۴۰۳ هزار میلیاردی بین شش میلیون و ۳۸۵ هزار و ۸۸۳ فقره توزیع شده است. "صنعت و معدن" سهم حدود ۱۱۸ هزار میلیارد تومانی از مبلغ کل دارد و حدود ۸۴ درصد آن معادل ۱۰۰ هزار میلیارد تومان برای تامین سرمایه در گردش اختصاص پیدا کرده است. مبلغ پرداختی به عنوان سرمایه در گردش در صنعت و معدن معادل ۳۹ درصد از کل مبلغ ۲۵۱ هزار میلیارد تومانی پرداخت شده بابت سرمایه در گردش در کل تسهیلات بانکی است. صنعت و معدن حدود ۱۹۹ هزار و ۷۳ فقره تسهیلات دریافت کرده است.

"مسکن و ساختمان" حدود ۳۵ هزار و ۵۳۳ میلیارد تومان تسهیلات بانکی در قالب ۷۰۴ هزار و ۵۹۱ فقره دارد. ۷۴۰۰ میلیارد تومان از این رقم به تامین سرمایه در گردش اختصاص پیدا کرده است.

در حوزه "کشاورزی" یک میلیون و ۱۶۲ هزار فقره تسهیلات با مبلغ مجموع ۳۲ هزار و ۴۲۱ میلیارد ریال پرداخت شده و از این مبلغ ۲۱ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان به تامین سرمایه در گردش تعلق گرفته است. سهم بازرگانی نیز از تسهیلات ۴۰۳ هزار میلیاردی حدود ۵۶ هزار و ۳۴۷ میلیارد تومان است که تعدادی بیش از ۶۷۴ فقره را در بر می‌گیرد. بازرگانی حدود ۳۹ هزار میلیارد تومان از تسهیلات دریافتی را در تامین سرمایه در گردش را هزینه کرده است.

"خدمات" نیز به روال معمول بالاترین سطح از دریافتی تسهیلات بانکی را با حدود ۱۶۰ هزار میلیارد تومان داراست که بیش از سه میلیون و ۶۴۲ هزار فقره توزیع شده است. خدمات برای تامین سرمایه در گردش حدود ۸۱ هزار میلیارد تومان اختصاص داده است.

باید یادآور شد از مبلغ ۴۰۳ هزار میلیاردی که برای تسهیلات بانکی پرداخت شده معمولا تا نیمی از آن برای تسهیلات جدید و مابقی تمدیدی وام‌های سال‌های گذشته است.

منبع : گروه اقتصادی رکنا

Plan-4

بالا