پیش بینی روند رو به رشد اقتصاد ایران

کارشناسان اقتصادی معتقدند که ایران ظرفیت های رو به رشد قابل پیش بینی اقتصادی را دارد.

به گزارش اندیشه کیمیا ، در برنامه تیتر امشب شبکه خبر سیما، علیرضا کلاهی عضو هیات نمایندگان اتاق ایران گفت: اقتصاد ایران اقتصاد جذابی است؛ از نظر خارجی ها به عنوان بازار بزرگ 80 میلیونی کشور ایران پتانسیل های زیادی دارد و سرمایه گذاری های خوبی در زیرساخت ها انجام داده است.
هم فرهنگ کار نسبت به متوسط خاورمیانه و هم سطح اموزش کشور ما بهتر است که برابری می کند با امریکا و روسیه، این ها ثبات گرفتن شاخص های کنونی را برای جهش اقتصادی فراهم کرده است، البته اشتباهاتی هم بوده که دولت یازدهم سعی در برطرف کردن اشتباهات داشته است.­
وی افزود: یکی از بزرگترین اشتباهات این بوده که ما دوباره­ با خرج کردن بی رویه درآمد نفتی حجم دولت را بزرگ کرده ایم، در تاریخ اقتصاد ایران همیشه این بوده که هر موقع درامد نفتی بالا رفته و حجم دولت نیز نسبت به کل اقتصاد افزایش یافته است، نقش بخش خصوص کمرنگ شده، کارآمدی اقتصاد پایین آمده است.
وی گفت: موضوع بعدی تنوع بخشی به تولید ناخالص ملی ایران است، عمده رشد اقتصاد در سال های اخیر در حوزه صنایع بالادستی و صنایع مادر وابسته به مواد اولیه و انرژی بوده که باید مشوق های اقتصادی را به گونه ای قرار دهیم که در سرمایه گذاری در حوزه صنایع پایین دستی، شرکت های کوچک و متوسط و بخش خصوصی که بخش عمده اشتغال را ایجاد می کند.
سرمایه گذاری خارجی نیز بسیار مهم است واقعیت این است که به دور بودن از مباحث جهانی باعث شده که شرکت های ایرانی از مدیریت روز به دور بمانند.

منبع : تی نیوز

بالا