Plan-3


توزیع ماهانه ۷۰۰میلیارد تومان یارانه فقط در تهران!

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری تهران گفت: هر اقدامی برای به نتیجه رسیدن هدفمندی یارانه‌ها با هماهنگی همه ارگان‌ها امکان‌پذیر است.

به گزارش اندیشه کیمیا، محمد امامی امین، معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع  استانداری تهران گفت:هم‌اکنون در تهران ماهانه ۷۰۰میلیارد تومان یارانه توزیع می‌شود.

وی افزود: در سال۹۵ فقط ۳۳۰میلیارد تومان بودجه عمرانی برای استان تهران در نظر گرفته شده بود که بسیار کمتر از یارانه‌ای است که توزیع می‌شود.

وی گفت: با یارانه‌ای که فقط در استان تهران توزیع می‌شود می‌توان سامانه حمل و نقل عمومی برای ۱۰۰شهر بالای ۱۰۰هزار نفر ایجاد کرد.

منبع: اقتصاد آنلاین

برچسب‌ها

Plan-4

بالا