Plan-3


تبلیغات در پایگاه خبری اندیشه کیمیا
ویرانگرهای اقتصادی در جهان

ژاپن، کشوری که به گزارش صندوق بین المللی پول یکی از قدرت های اصلی اقتصادی جهان و سومین اقتصاد بزرگ جهان از نظر تولید ناخالص داخلی است، حدود هشت سال گذشته تجربه زلزله ای ویرانگر را از سر گذرانده است؛ زلزله ای که بروز آن تاثیرات منفی مستقیم و غیرمستقیمی بر اقتصاد ملی و حتی بین المللی وارد کرد.

به گزارش اندیشه کیمیا، در 30 ثانیه رخ می دهد و تازه پس از آن است که بدبختی ها شروع می شود. حوادث طبیعی به هیچ چیزی رحم نمی کند و ویران کردن شهرها و سکونتگاه ها، کمترین کاری است که از دستش برمی آید. این حوادث نفس انسان که هیچ، نفس اقتصاد را هم بند می آورد و گاهی 30 سال طول می کشد تا این 30 ثانیه را جبران کند.
«سه گانه فاجعه» ژاپن
ژاپن، کشوری که به گزارش صندوق بین المللی پول یکی از قدرت های اصلی اقتصادی جهان و سومین اقتصاد بزرگ جهان از نظر تولید ناخالص داخلی است، حدود هشت سال گذشته تجربه زلزله ای ویرانگر را از سر گذرانده است؛زلزله ای که بروز آن تاثیرات منفی مستقیم و غیرمستقیمی بر اقتصاد ملی و حتی بین المللی وارد کرد.
در تاریخ 11 مارس 2011 زلزله 9ریشتری و سونامی 100 فوت، ساحل شمال شرقی ژاپن را از بین برد. حداقل 28هزار نفر در این حادثه از دست رفتند و بیش از 465هزار نفر آواره شدند. بسیاری از مردم در این منطقه سالمند بودند و تلاش های نجات به دلیل هوای سرد و مسیرهای حمل ونقل متوقف شد. بدتر از همه اینکه این موج ها به نیروگاه هسته ای فوکوشیما آسیب رسانده و باعث نشت رادیواکتیو شده بود. ابتدا مهندسان نتوانستند نشت را متوقف کنند، حتی پس از آن ماه ها طول کشید تا به طور کامل از انتشار گازها جلوگیری شود. این نشت ها به طور منظم در آب آشامیدنی توکیو ظاهر شده و همچنان به اقیانوس آرام نشت می کند و سطح آن را به 4000 برابر حد مجاز افزایش می دهد.

منبع : تی نیوز

Plan-4

بالا