افزایش ۱۸درصدی حقوق های کمتر از ۵میلیون تصویب شد

عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۷ کل کشور گفت: طبق مصوبه این کمیسیون حقوق های کمتر از ۵ ملیون بین ۱۰ تا ۱۸ درصد در سال آینده افزایش می یابد.

به گزارش اندیشه کیمیا ، مهرداد بائوج لاهوتی عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۷ مجلس شورای اسلامی با اشاره به جلسه عصر امروز(شنبه ۲۳ دی) کمیسیون متبوعش، گفت:در این جلسه مصوب شد تا حقوق های کمتر از ۵ ملیون بین ۱۰ تا ۱۸ درصد افزایش یابد.
وی با بیان اینکه در جلسه مذکور مصوب شد تا حقوق های بیش از ۵ میلیون در سال آینده افزایش نیابد، افزود:این عدم افزایش حقوق شامل مقامات کشوری (ماده ۷۱ قانون خدمات کشوری)استانداران، وزرا و همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی می شود.
عضو کمیسیون تلفیق بودجه با بیان اینکه در این جلسه مصوب شد که پاداش پایان خدمت معادل ۷ برابر حداقل پاداش پایانی باشد، گفت:یعنی پاداش پایان خدمت محدود می شود،بنابراین کسانی که حقوق بالا دریافت می کردند پاداش پایان خدمتشان ۷ برابر حداقل پاداش پایان خدمت کارمندان است.
لاهوتی تاکید کرد: در این جلسه همچنین مصوب شد که نیرو های مسلحی که از خانه سازمانی استفاده می کنند اجاره منازل از حقوق آنها کسر شده و این رقم صرف تعمیرات خانه های سازمانی شود.
به گزارش تسنیم،در ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری آمده است: سمت های ذیل مدیریت سیاسی محسوب شده و به عنوان مقام شناخته می شوند و امتیاز شغلی مقامات مذکور در این ماده به شرح زیر تعیین م گردد:
الف- رؤسای سه قوه (۱۸۰۰۰) امتیاز.
ب- معاون اول رئیس جمهور، نواب رئیس مجلس شورای اسلامی و اعضا شورای نگهبان (۱۷۰۰۰) امتیاز.
ج- وزرا نمایندگان مجلس شورای اسلامی و معاونین رئیس جمهور (۱۶۰۰۰) امیتاز.
د- استانداران و سفرا (۱۵۰۰۰) امیتاز.
هـ - معاونین وزرا (۱۴۰۰۰) امتیاز.

منبع : قدس آنلاین

بالا