واکنش سکه به افزایش دلار

روز گذشته، قیمت دلار پس از ۲ روز کاهش تغییر مسیر داد و به آستانه مرز ۴ هزار و ۳۵۰ تومان رسید. در دومین روز هفته، دلار با ۲۸ تومان افزایش به قیمت ۴ هزار و ۳۴۸ تومان رسید. به گفته فعالان، سقوط دلار از سقف ۴ هزار و ۴۳۰ تومان از روز چهارشنبه و ادامه نزول آن در روز شنبه، موجب شد تعداد زیادی از نوسان گیران دچار زیان شوند.

به گزارش اندیشه کیمیا، این عده انتظار داشتند که قیمت دلار سطوح بالاتری را به خود ببیند یا حداقل به این میزان افت نکند. در این شرایط، عده زیادی از آنها برای جبران این ضرر از بعدازظهر روز شنبه تحرکات خود را در بازار بالا بردند و زمینه را برای رشد قیمت فراهم آوردند. آنها با برخورد دلار به کف ۴ هزار و ۲۹۲ تومانی خریدهای خود را افزایش دادند و توانستند در همان روز شنبه قیمت را تا ۴هزار و ۳۲۰ تومان بالا بیاورند. روز یکشنبه نیز عامل کاهشی خاصی در بازار حضور نداشت تا این دسته با ادامه خریدها در مقطعی حتی قیمت را از مرز ۴ هزار و ۳۵۰ تومان عبور دهند، هر چند که در نهایت با مقاومت بازار، قیمت زیر این سطح به کار خود پایان داد. علت دیگری که موجب شد قیمت تغییر مسیر دهد، ورود یکی از صرافی های بانکی به بازار در ساعات انتهایی روز بود.
به گفته فعالان، نوسان گیران قصد داشتند با بالا بردن قیمت ها از یک طرف ضررهای خود را جبران کنند و از سوی دیگر، در انتظار واکنش بازار و بازارساز به موج دوم نوسان باشند. به گفته یکی از بازیگران باتجربه بازار، اگر عرضه بازارساز افزایش پیدا کند و خریدار زیادی نیز در موج دوم نوسان ها وارد بازار نشود، این عده ارز پیش خریداری شده خود را به فروش خواهند رساند؛ در غیر این صورت ممکن است این موج را تا زمان بیشتری ادامه دهند. به گفته فعالان، عوامل زیادی به متضرران برای نوسان گیری کمک کردند. یکی از آنها رشد نرخ حواله درهم بود که به محدوده هزار و ۱۹۰ تومان وارد شد. از نظر فعالان، یکی دیگر از عوامل، کاهش عرضه بازیگران بازارساز نسبت به هفته گذشته در ساعات ابتدایی روز بود.

منبع : تی نیوز

بالا