Plan-3


80 هزار تن برنج و شکر برای تنظیم بازار ماه رمضان در کشور توزیع شد

به گزارش خبرگزاری کیمیا، معاون بازرگانی داخلی این شرکت اعلام کرد: 30هزار تن برنج مرغوب وارداتی از نوع سفید دی.ام (DM) به تناسب جمعیت هر استان، در سراسر کشور توزیع شده و حواله کالای هر استان نیز ارسال شده است تا از طریق فروشگاه های زنجیره ای و تعاونی های مصرف کارمندی و کارگری توزیع شود.


حسن عباسی معروفان افزود: قیمت فروش برنج به مباشران توزیع شامل فروشگاه های زنجیره ای و تعاونی های مصرف در انبارهای این شرکت به ازای هرکیلو گرم 24 هزار ریال و قیمت برای مصرف کنندگان نهایی در فروشگاه ها به ازای هر کیلو 27 هزار ریال تعیین شده است.

 

** شکر
معاون بازرگانی داخلی شرکت بازرگانی دولتی ایران درباره توزیع شکر گفت: بر اساس مصوبه ستاد تنظیم بازار، برای تنظیم بازار ماه مبارک رمضان 50 هزارتن شکر سفید درجه یک بین خانوار و صنف و صنعت کشور توزیع می شود.
وی اضافه کرد: 20هزار تن شکر سفید تصفیه شده‌ درجه یک با توجه به جمعیت هر استان، برای مصارف خانوار در نظر گرفته شده است که از طریق عاملان توزیع فروخته می شود.
وی گفت: قیمت شکر تحویلی به عاملیان توزیع در کارخانه به ازای هر کیلو 25 هزار و 200 ریال محاسبه شده است و عاملان موظفند این کالا را حداکثر به قیمت هر کیلو 28 هزار و 550 ریال به مصرف کننده نهایی بفروشند.
این مسوول افزود: 30 هزار تن شکر سفید تصفیه شده‌ درجه یک نیز برای مصرف صنف و صنعت استان ها در نظر گرفته شده است که این افراد می توانند از طریق مراجعه به بورس کالا یا اخذ حواله مستقیم از شرکت بازرگانی دولتی ایران به تناسب میزان مصرف و پروانه بهره برداری خود، آن را بخرند.
عباسی معروفان قیمت تحویل شکر به صنف و صنعت در کارخانه را هر کیلوگرم 25 هزار و ٢0٠ ریال اعلام کرد و افزود: صاحبان صنف و صنعت تا پایان سال 1396 برای خرید شکر مورد نیاز خود مهلت دارند.
فروشگاه ها و تعاونی های عامل توزیع کالاهای اساسی به تشخیص کارگروه تنظیم بازار هر استان و شهرستان و با توجه به پراکنش جمعیتی انتخاب می شوند و معاونت های اقتصادی و توسعه منابع استانداری ها در سراسر کشور مسئولیت نظارت کامل بر توزیع کالاها را تا رسیدن به دست مصرف کننده نهایی بر عهده دارند.

منبع:ایرنا

Plan-4

بالا