Plan-3


تبلیغات در پایگاه خبری اندیشه کیمیا
رمز و راز شکست فعالین اقتصادی

رمز و راز شکست فعالین اقتصادی

محمد حسین ادیب

بر اساس تجارب یک هفته گذشته در مشاوره ها ، بسیاری از شرکتها دارند زیان می دهند منتهی چون حسابداری هزینه تمام شده آنها بروز نیست متوجه زیان نیستند

با قاطعیت می شود گفت دیگر حساب دخل و خرج در پایان سال سنتی متناسب با شرایط روز نیست البته تا چند ماه قبل ضروری بود که فعالین اقتصادی ، ماهانه هزینه دخل و خرج را محاسبه کنند

اما اکنون دیگر محاسبه هزینه تمام شده در پایان ماه جوابگوی شرایط جدید نیست ، فعالین اقتصادی باید بتوانند در خصوص هر محموله و فروش روزانه بر اساس هزینه تمام شده تصمیم بگیرند

بسیاری از واحد ها دارند زیان می دهند و چون حساب دخل و خرج شان روزانه تست نمی شود متوجه زیان نمی‌شوند

حساب دخل و خرج شرکتها در سال ٩۶ باید به تفکیک ٨ ماهه اول و ۴ ماهه آخر تهیه شود

روز گذشته در یک مشاوره مسئول حسابداری از سود ٢ میلیارد تومانی سال ٩۶ سخن می گفت ، من از او خواستم که ٨ ماهه اول سال و ۴ ماهه آخر را به تفکیک اعلام کند و بعد مشخص شد که در ۴ ماهه آخر سال شرکت ١٠ میلیارد تومان زیان کرده است منتهی زیان آخر سال با سود ٨ ماهه اول سال خنثی شده است

متوسط قیمت دلار در اردیبهشت ٩۶ بالغ بر ٣٧۶٠ تومان بود اما دلار در بازار جهانی در وضع فعلی نسبت به سال قبل نسبت به فرانک سوئیس ١٠ درصد سقوط کرده است

امروز در مشاوره ثروت یک فعال اقتصادی با اردیبهشت سال قبل مقایسه شد ( البته به فرانک سوئیس ) ثروت ریالی فرد در اردیبهشت سال قبل به فرانک محاسبه شد و امروز هم این محاسبه تکرار شد ثروت فرد به دلار ۵٩ درصد کاهش یافته و چون دلار در برابر فرانک سوئیس نیز ١٠ درصد سقوط کرده در عمل ثروت فرد طی یک سال ۶٩ درصد کاهش داشته است ، محاسبه دخل و خرج بدون لحاظ تورم به فعال اقتصادی آدرس غلط می دهد

Plan-4

بالا